Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26772
Title: Struktura produkcji naukowej uczelni badawczych w epoce globalizacji nauki
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: nauka globalna
współpraca w nauce
współpraca międzynarodowa
Europa
globalizacja
polityka naukowa
publikacje naukowe
ilościowe badania nauki
polityka szkolnictwa wyższego
produkacja naukowa
Issue Date: 3-Dec-2021
Publisher: Poznań: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM
Citation: Kwiek, M. Struktura produkcji naukowej uczelni badawczych w epoce globalizacji nauki. Raporty z Badań – Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM, tom V, Poznań, 2021, ss. 1-77.
Series/Report no.: Raporty z Badań – Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM;Tom V
Abstract: Struktura produkcji naukowej uczelni badawczych zostanie w tym raporcie przebadana w dwóch istotnych kontekstach: globalizacji nauki i globalizacji naukowców oraz stratyfikacji pionowej naukowców według produktywności badawczej, w tym zmieniającej się strukturze produkcji naukowej: od prac jednoautorskich do prac wieloautorskich oraz od prac krajowych do prac pisanych we współpracy międzynarodowej. Globalizacja nauki jest szerszym kontekstem, w ramach którego zajmujemy się w tym raporcie zmianami strategii publikacyjnych. Punktem wyjścia jest fakt, że struktura produkcji naukowej uczelni badawczej zależy od struktury produkcji naukowej poszczególnych, zatrudnionych tam naukowców. W ramach globalnej nauki rośnie rola indywidualnych naukowców i ich sposobów pracy naukowej: czy i w jakiej mierze współpracują międzynarodowo w prowadzonych badaniach; czy i w jakiej mierze publikują wyniki prowadzonych badań naukowych w prestiżowych czasopismach; jak jest ich indywidualna produktywność badawcza; jakie są ich dominujące strategie publikacyjne i strategie współpracy; oraz w jaki sposób – z racji różnych presji zewnętrznych – powyższe pytania znajdują odpowiedzi zmieniające się w czasie. Prezentowany raport pokazuje fundamentalną rolę pojedynczych naukowców w kształtowaniu struktury produkcji naukowej na poziomie wydziałów, uczelni, dyscyplin – oraz kraju.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26772
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5 Kwiek Raport 1 Struktura produkcji naukowej_o.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons