Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2813
Title: Wpływ pola magnetycznego na własności nadprzewodzące i przejście BCS-BEC w układach z lokalnym parowaniem fermionów
Other Titles: The influence of magnetic field on the superconducting properties and the BCS-BEC crossover in systems with local fermion pairing
Authors: Cichy, Agnieszka
Advisor: Micnas, Roman. Promotor
Keywords: Nadprzewodnictwo
Superconductivity
Spinowo-spolaryzowany model Hubbarda i rozszerzenia
Extended spin-polarized Hubbard model
Przejście BCS-BEC
BCS-BEC crossover
Ultrazimne gazy fermionowe na sieci
Ultracold atomic Fermi gases on lattice
Issue Date: 22-Jun-2012
Abstract: Głównym celem pracy doktorskiej było zbadanie wpływu pola magnetycznego Zeemana na własności nadprzewodzące i przejście BCS-BEC w układach z lokalnym parowaniem fermionów. Ewolucja układu od granicy BCS do granicy par lokalnych (BEC) została zbadana w ramach spinowo-spolaryzowanego modelu Hubbarda (AHM). Otrzymano diagramy fazowe zarówno w stanie podstawowym jak i w temperaturach.Analiza ta została także rozszerzona do przypadku spinowo zależnych całek przeskoku. Metody użyte w pracy to: przybliżenie pola średniego oraz scenariusz Kosterlitza-Thoulessa do wyznaczenia temperatur krytycznych koherencji fazowej w dwóch wymiarach. Przejście BCS-BEC było analizowane także w układzie trójwymiarowym. Temperatury krytyczne zostały wyznaczone metodą samouzgodnionej T-macierzy. Użyto także metody transformacji kanonicznej do zmapowania spinowo-spolaryzowanego modelu Hubbarda na model bozonów z twardym rdzeniem na sieci.
The aim of the thesis was to investigate superconducting properties in the presence of Zeeman magnetic field in systems with local fermion pairing on the lattice. The study also concerned the evolution from the weak coupling (BCS-like) limit to the strong coupling limit of tightly bound local pairs (BEC) with increasing attraction, both in the ground state and at finite temperatures, within the spin-polarized extended Hubbard model. The analysis was also extended to the case of spin dependent hopping integrals (mass imbalance), with special attention paid to the BCS-BEC crossover physics in the ground state. The methods used included: the mean field approximation (BCS-Stoner type) and the estimation of the phase coherence temperature within the Kosterlitz-Thouless (KT) scenario in two dimensions. The BCS-BEC crossover was also analyzed in three dimensions, at finite temperatures, within the spin polarized Attractive Hubbard Model (AHM), going beyond the mean field approximation. In this case, the critical temperatures of the superconducting transition were determined within the self-consistent T-matrix method. The strong coupling expansion was applied to map the spin polarized AHM onto the model of hard-core bosons on the lattice.
Description: Wydział Fizyki: Zakład Teorii Ciała Stałego
URI: http://hdl.handle.net/10593/2813
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD.pdf
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.