Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/2973
Title: K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince
Other Titles: On mediatory language in teaching Czech to foreigners
Authors: HRDLIČKA, Milan
Keywords: Česká jazykověda
Czech linguistic
Glottodidaktika
Glottodidactics
Mediační jazyk
Mediatory language
Česká slovní zásoba
Czech lexicon
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 3, s. 217–223.
Abstract: Mezi důležité a aktuální otázky pedagogické komunikace při prezentaci českého národního jazyka jinojazyčným mluvčím patří problematika užití mediačního (někdy též zprostředkujícího, zprostředkovacího) jazyka. V příspěvku autor vymezuje svůj přístup k pojmu „mediační jazyk“, představuje základní faktory, které užití mediačního jazyka v cizojazyčné výuce ovlivňují, a přiblížíme situaci ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Autor spatřuje ve výlučném a apriorním užívání češtiny v roli mediačního jazyka (především u začátečníků a mírně pokročilých) spíše východisko z nouze než nějaký přelomový a výhodný přístup hodný následování. Přiklání se spíše ke kompromisnímu řešení (je-li pochopitelně z objektivních příčin proveditelné), a to k funkčnímu střídání kódů (tedy češtiny a „srozumitelného“ cizího jazyka).
In the following article the author defines the range of the so called mediatory language (mediační jazyk), paying attention to its basic factors which have to be taken into consideration when teaching Czech as a foreign language. The very term is defined as a code of communication (first and foremost the natural language, but also the non-verbal means of communication), which serves to enable the didactic process between the teacher and the student. The mediatory language not only acts as an agent in the communication between the teacher and the student, but also has the communicative, contact, cognitive, connotative and metalanguage functions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2973
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrdlicka.pdf96.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.