Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/303
Title: Program polityczny Organizacji Solidarność Walcząca. Próba wstępnej charakterystyki
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Solidarność Walcząca
Komunitaryzm
Issue Date: 2009
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Citation: Krzysztof Brzechczyn, Przemysław Zwiernik (red.), „Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983-1990”. Poznań: Instytut Pamięci Narodowej 2009, s. 20-33
Abstract: W artykule przedstawione zostało formowanie się programu politycznego Organizacji „Solidarność Walcząca” (1982-1990), idea Rzeczpospolitej Solidarnej pojmowana jako alternatywa wobec komunizmu i kapitalizmu oraz przewidywania upadku systemu komunistycznego. Według autora próba połączenia w programie Solidarności Walczącej wolnego rynku, własności prywatnej i społecznej pozwala dostrzec w myśli politycznej tej organizacji jak polską wersję komunitaryzmu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/303
ISBN: 978-83-928761-1-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Program polityczny SW.pdf228.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.