Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3125
Title: Interpunkcja w Biblii królowej Zofii i Kodeksie Cardy. Porównanie polskich i czeskich średniowiecznych zasad interpunkcyjnych
Other Titles: The punctuation in the Biblia królowej Zofii and the Kodeks Cardy. Comparison of Polish and Czech medieval rules of punctuation
Authors: WAJROCH, Agnieszka
Keywords: Język czeski
Czech language
Język polski
Polish language
Interpunkcja
Punctuation
Średniowieczne zasady interpunkcyjne
Medieval rules of punctuation
Issue Date: 2009
Publisher: PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 1, s. 31–50.
Abstract: Autorka analizuje interpunkcję polskiego zabytku (Biblii królowej Zofii) i zabytku czeskiego (Kodeks Cardy). Interpunkcja w Biblii królowej Zofii jest bardziej skomplikowana niż dotąd zakładano, jej autor stara się dokonywać podziałów bardziej złożonych, np. przy użyciu kombinacji znaków [.] + [A]. O innowacyjności wprowadzanych przez polskiego pisarza rozwiązań świadczy fakt, iż sposób członkowania przez niego tekstu nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie czeskim. Charakteryzując znaki interpunkcyjne należy je interpretować przede wszystkim na poziomie retoryczno-intonacyjnym z uwzględnieniem ich funkcji syntaktycznych.
The article presents comparative analysis of punctuation of two medieval Bibles (Polish and Czech). Author thinks about punctuation in Biblia królowej Zofii as innovative. The writer of Biblia królowej Zofii consistently uses combination of chars [ . ] + [ A ]. We won’t find that kind of text’s segmentation in the Czech Kodeks Cardy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3125
ISSN: 1642-9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wajroch.pdf136.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.