Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3821
Title: Kreowanie dyskursu publicznego w Polsce – rola mediów krytycznych wobec Prawa i Sprawiedliwości
Other Titles: Creating Public Discourse in Poland – the Role of the Media Critical of PiS (Law and Justice Party)
Authors: Panicz, Urszula
Keywords: kaczyński
pis
prawo i sprawiedliwość
obiektywizm
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 141-156.
Abstract: The aim of the article is to solve the problem, whether the media is responsible for the decline in the quality of a public debate. The comparison of media transmission has led to the conclusion that media was especially critically oriented towards PiS what brought about its politicization. The idea of Marcin Król is used in order to describe the reasons of media manipulation. The measure that could lead to the end of such conflicts has been suggested. That is deliberative democracy.
Celem artykułu było rozstrzygnięcie problemu, czy media są odpowiedzialne za spadek jakości publicznej debaty. Porównanie przekazów medialnych doprowadziło do wniosku, że media odnosiły się szczególnie krytycznie do PiS, co wpływało na ich upolitycznianie. W oparciu o koncepcję Marcina Króla spróbowano scharakteryzować powody manipulatywnej postawy mediów krytycznych wobec PiS. Zaproponowano środek mogący złagodzić konflikty w polskiej debacie, wskazując na demokrację deliberatywną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3821
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
panicz.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.