Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3826
Title: Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce
Other Titles: The Influence of Political Paranoia on Public Discourse in Poland
Authors: Jakubowski, Jakub
Keywords: paranoja
dyskurs
demokracja
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 27-42.
Abstract: The transition of the polish political system has had a significant influence on the shape of public discourse. Undoubtedly, politicians’ and society members’ disposition to paranoid behavior is the reason of public debate`s exacerbation and deep conflict between conservatives and liberals. The abundance of political changes, breakthrough circumstances and crisis situations in the last few years have fuelled this trend. In fact, the influence of political paranoia on Polish discourse seems to be destabilized and it provokes a question: how to make debate more substantive and rational?
Tranzycja systemu politycznego w Polsce istotnie wpłynęła na kształt publicznego dyskursu. Bez wątpienia dyspozycja zarówno polityków jak i członków społeczeństwa do zachowań paranoicznych stanowi przyczynę zaognienia debaty publicznej oraz głębokiego konfliktu między środowiskami konserwatywnym i liberalnym. Mnogość politycznych zmian, okoliczności czasów przełomu oraz sytuacje kryzysowe w ostatnich kilku latach ugruntowały ten trend. W rezultacie, wpływ paranoi politycznej na polski dyskurs publiczny wydaje się być czynnikiem destabilizującym i skłania do postawienia pytania: w jaki sposób uczynić ową debatę bardziej rzeczową i racjonalną?
URI: http://hdl.handle.net/10593/3826
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jakubowski.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.