Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4032
Title: Vita perfecta. Wzorce świętości w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich
Authors: Michalski, Maciej
Advisor: Lapis, Bohdan
Keywords: średniowiecze
hagiografia
święte kobiety
wzorce świętości
historia kobiet
gender studies
świętość
Issue Date: 2001
Abstract: Praca skupia się na analizie żywotów świętych księżnych polskich wieku XIII: Jadwigi śląskiej, księżnej Kingi, księżnej Salomei, Anny śląskiej. Korzystając z wszechstronnej analizy żywotów, konstruowany jest model świętej kobiety, propagowany na dworach polskich w wieku XIII. Praca dzieli życie świętych kobiet na okresy, oddzielone momentami przełomowymi. Analizowane są praktyki ascetyczne i życie codzienne portretowanych postaci w kontekście rozważań na temat kulturowej funkcji ciała i jego roli w kobiecym postrzeganiu i doświadczaniu świętości.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4032
Appears in Collections:Doktoraty 1990-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski-doktorat.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons