Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4770
Title: Obszary i modele badan nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Kaczan, Radosław
Rycielski, Piotr
Issue Date: 2010
Citation: Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. (2010). Obszary i modele badan nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawnosci. Numer monograficzny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawnosci, 58-62.
Abstract: Analiza czynników związanych z mechanizmami wykluczania / inkluzji pozwala na wyróżnienie dwóch klas czynników: działających pozytywnie (czynniki ochronne i wspierające proces wprowadzania zmian) i działających negatywnie (czynniki ryzyka oraz zakłócające proces prowadzania zmian) Programy działań społecznych kierowanych na osoby niepełnosprawne i/lub ich otoczenie mogą być nastawione z kolei na wzmacnianie lub osłabianie działania owych czynników. Daje to nam cztery możliwe strategie działania (por. Leowski, 2008; por. Brzezinska, 2009): (1) strategie nastawione na zainicjowanie lub spowodowanie wzrostu czynników działających pozytywnie, (2) strategie nastawione na zapobieganie zmniejszaniu się (osłabianiu) oddziaływania czynników pozytywnych dla danego zjawiska, (3) strategie nastawione na eliminowanie, ograniczanie, spowolnianie lub osłabianie działania czynników negatywnych, (4) strategie nastawione na zahamowanie lub spowolnienie wzrostu czynników działających negatywnie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4770
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modele interwencji a wykluczanie społeczne artykuł Polityka Społeczna.pdf137.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.