Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4996
Title: ŻYCIE PO ŚMIERCI. PRAWNE PROBLEMY DUALIZMU OSOBA LUDZKA - PODMIOT PRAWA Konferencja międzynarodowa Poznań, 4-5 kwietnia 2008 r.
Authors: Kowalczyk, Maciej
Issue Date: 2008
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 4, s. 239-240
URI: http://hdl.handle.net/10593/4996
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Sprawozdania i informacje_Maciej_Kowalczyk_239-240.pdf88.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.