Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4997
Title: LIBERALIZM WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Ogólnopolska konferencja naukowa Poznań, 20 czerwca 2008 r.
Authors: Baszyński, Adam
Issue Date: 2008
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 4, s. 241-243
URI: http://hdl.handle.net/10593/4997
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_Sprawozdania i informacje_Adam_Baszynski_241-243.pdf113 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.