Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/5024
Title: SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Wpływ Prawa Wspólnotowego na Krajowe Publiczne Prawo Gospodarcze Seminarium Polsko-Niemieckie Poznań, 23-24 czerwca 2008 r.
Authors: Dubiński, Łukasz
Issue Date: 2008
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 3, s. 246-247
URI: http://hdl.handle.net/10593/5024
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_Łukasz_Dubiński_WPŁYW_PRAWA_WSPÓLNOTOWEGO_246-247.pdf57.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.