Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/5102
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Issue Date: 2003
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 65, 2003, z. 3, s. 240-242
Abstract: Zbigniew Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wydwanictwo Naukowe UAM, Seria Socjologiczna nr 31, Poznań 2002.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5102
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2003, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Przegląd piśmiennictwa_Wojciech_Swiatkiewicz_240-242.pdf106.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.