Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5651
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Babiak, Jerzy
Issue Date: 2005
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 3, s. 213-215
Abstract: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. Wacława Jarmołowicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, Zeszyty Naukowe, nr 51, ss. 364.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5651
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2005, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_Przegląd piśmiennictwa_Jerzy_Babiak_213-215.pdf147.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.