Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/5658
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Isański, Jakub
Issue Date: 2005
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 3, s. 220-222
Abstract: Edmund Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004, ss. 336.
URI: http://hdl.handle.net/10593/5658
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2005, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_Przegląd piśmiennictwa_Jakub_Isanski_220-222.pdf148.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.