Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6387
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Kaczmarek, Jerzy
Issue Date: 2006
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68, 2006, z. 3, s. 210-212.
Abstract: Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2004, ss. 481.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6387
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Przegląd piśmiennictwa_Jerzy_Kaczmarek_210-212.pdf114.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.