Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Keywords
Repozytorium AMUR, repozytoria uczelniane, Open Access, otwarta nauka, współpraca z naukowcami, polityka archiwizowania materiałów
Citation
Repozytoria i biblioteki cyfrowe c.d. Tworzenie i archiwizowanie zasobów, XXI edycja seminarium w cyklu digitalizacja, 5 czerwca 2013, Warszawa
DOI
Creative Commons License