Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6678
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Mamul, Natalia
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 1, s. 215-222
Abstract: Sprawozdanie z konferencji „Anomia i ład w globalizującym się świecie: Polska 2003” Łódź, 16-17 października 2003 r.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6678
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Przegl_d pi_miennictwa_Natalia_Mamul_215-222.pdf348.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.