Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6721
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Authors: Skowroński, Adam
Issue Date: 2004
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 66, 2004, z. 2, s. 299-302.
Abstract: Jerzy Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 337.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6721
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2004, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_Przegl_d pi_miennictwa_Adam_Skowronski_299-302.pdf152.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.