Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/759
Title: METALE CIĘŻKIE W WODZIE ORAZ PLECHACH ZIELENICY ULVA (ULVOPHYCEAE, CHLOROPHYTA)
Authors: Łęska, Bogusława
Ptaszkiewicz, Łukasz
Messyasz, Beata
Rybak, Andrzej
Keywords: Freshwater Ulva
Heavy metals
Inland ecosystems
Enteromorpha
Issue Date: 2010
Publisher: CURSIVA
Citation: Środowisko i przemysł 1, 2010, pp. 9-41
Abstract: Glony mają bardzo szerokie zastosowanie i znaczenie w przyrodzie. Mogą być wskaźnikami zanieczyszczenia wody oraz środowiska w jakim się znajdują. Stanowią często największe źródło biomasy w wodach, szczególnie morskich. Pełnią bardzo ważną funkcję w utrzymaniu równowagi środowiska wodnego a ich obecność jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oceanicznych, morskich i słodkowodnych. Formy planktonowe glonów odgrywają także duże znaczenie w procesie biologicznego samooczyszczania się wód. Przyczyniają się do oczyszczania wód z pierwiastków biogennych (N, P). W literaturze można znaleźć informacje, że niektóre glony z gatunków Ulva (= ulwa, błonica, watka) mogą być dobrymi wskaźnikami podwyższonych koncentracji chlorków czy azotu w wodzie i skażenia wód metalami ciężkimi. Badania nad bioindykacyjną rolą tych glonów prowadzono dotychczas w estuariach i w pasie wód przybrzeżnych mórz i oceanów. Coraz częstsze masowe pojawy makroglonów Ulva w wodach śródlądowych zainicjowały tego typu badania z wykorzystaniem plech tej zielenicy. Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia wybranych pierwiastków (Cd, Pb, Ni, Mg, Ca).w komórkach plech Ulva oraz w wodzie, w której te plechy intensywnie się rozwijały. Ponadto próbowano określić czy w komórkach Ulva dochodzi do kumulacji metali ciężkich i jeśli tak to jakich pierwiastków.
URI: http://hdl.handle.net/10593/759
ISBN: 978-83-62108-05-3
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
środowisko i przemysł 2010.pdf5.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.