Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGötz, Marta-
dc.date.accessioned2011-01-25T08:24:32Z-
dc.date.available2011-01-25T08:24:32Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 93-114pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/855-
dc.description.abstractW 2010 r. mija 20 rocznica zjednoczenia Niemiec, rocznica ta stanowi okazję do oceny międzyregionalnego zróżnicowania pod względem dochodów. Niniejszy artykuł bada trzy kategorie PKB (PKB, PKB p.c. i PKB na pracującego) na czterech poziomach podziału administracyjno-terytorialnego kraju (2 regionów, 16 krajów związkowych, 39 Regierungsbezirke i 427 Landkreise). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy – tak jak to zakłada koncepcja doganiania – obszary biedniejsze w momencie początkowym rzeczywiście rozwijały się szybciej oraz czy różnice dochodowe między regionami malały wraz z upływem czasu, a więc czy zaobserwowano sigma-konwergencję. Otrzymane rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że zasadniczo można potwierdzić występowanie w Niemczech konwergencji dochodów, jakkolwiek jest to bardzo powolny proces z perspektywą kontynuacji w długim horyzoncie czasowym.pl_PL
dc.description.abstractIn 2010 Germany will celebrate the 20th Anniversary of its Reunification. Two decades of one Federal Republic of Germany is a good opportunity to look back and appraise the country’s inter-regional economic differences that have continued till today. This paper examines three categories of GDP (GDP, GDP per capita and GDP per worker) on four NUTS levels (ex-DDR, ex-BRD; Länder, Regierungsbezirke, Landkreise) with the aim to determine whether the poor regions indeed grow faster than the richer ones as is presumed in the concept of the catching up, and whether the differences among regions measured by a standard deviation have reduced over time, i.e. whether the -convergence has been observed. The obtained results allow some tentative conclusions: basically, it seems that convergence does happen among German regions, although it is a very slow process that is expected to continue over many years.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAM-
dc.subjectzjednoczenie Niemiecpl_PL
dc.subjectGerman Reunificationpl_PL
dc.subjectsigma-konwergencjapl_PL
dc.subjectsigma-convergencepl_PL
dc.subjectprocesy doganianiapl_PL
dc.subjectcatching-uppl_PL
dc.titleKONWERGENCJA DOCHODÓW W NIEMCZECH W LATACH 1991-2007pl_PL
dc.title.alternativeCONVERGENCE OF INCOMES IN GERMANY DURING 1991-2007pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. MARTA GÖTZ RPEiS 1-2010.pdf523.12 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.