Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/879
Title: Upadek realnego socjalizmu w Europie Wschodniej a załamanie się hiszpańskiego imperium kolonialnego w Ameryce Łacińskiej. Próba analizy porównawczej
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Transformacja ustrojowa
Nie-Marksowski materializm historyczny
Historia Meksyku
Historia Polski
Realny socjalizm
Europa Wschodnia
Ameryka Łacińska
Socjologia historyczno-porównawcza
Kapitalizm polityczny
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Zysk i S-ka
Citation: K. Brzechczyn (red.), Ścieżki transformacji. Ujęcia teoretyczne i opisy empiryczne (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 19). Poznań, Zysk i S-ka, 2003, s. 37-80
Abstract: Celem artykułu jest próba porównania systemów społecznych Ameryki Łacińskiej w dobie hiszpańskiego kolonializmu i Europy Wschodniej w okresie dominacji radzieckiej oraz przebiegu transformacji społecznej w wybranych krajach leżących w tych częściach świata: Polski i Meksyku. Dzięki przeprowadzonemu porównaniu można będzie dostrzec w wybranych społeczeństwach pewne podobieństwa rozwojowe, których podstawą mogą być te same mechanizmy rozwojowe czy podobny typ działających czynników. W wyniku przeprowadzonego porównania formułowane hipotezy o przebiegu transformacji w wyróżnionych krajach zyskają dodatkowego wsparcie argumentacyjne. Podstawą dokonanego porównania będzie pewna teoria społeczna - nie-Marksowski materializm historyczny. W rozdziale drugim zreferuję pewien fragment tej koncepcji - typologię społeczeństw, która posłuży za podstawę porównania. W rozdziale trzecim przedstawię pewne rozwinięcie tej typologii. W jej świetle w rozdziale czwartym zinterpretuję strukturę społeczeństwa latynoamerykańskiego i wschodnioeuropejskiego. W kolejnym piątym rozdziale przedstawię i interpretację przebiegu transformacji społeczeństwa meksykańskiego po 1821 r. i polskiego po 1989 r. Artykuł zamykają końcowe wnioski.
URI: http://hdl.handle.net/10593/879
ISBN: 83-7298-402-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzeczhyn_Upadek realnego socjalizmu_03.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.