Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/888
Title: Polityka jako proces rewolucyjnej zmiany społecznej. Od Marksa do współczesnych teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Teoria rewolucji
Socjologia historyczno-porównawcza
Karol Marks
Edmund Burke
Michaił Bakunin
Włodzimierz Lenin
Karol Kautsky
Barringtron Moore
Theda Skocpol
Jack A. Goldstone
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Citation: Włodzimierz Wesołowski (red.), "Koncepcje polityki". Warszawa. Wyd. Scholar, 2010, s. 273-317.
Abstract: Celem artykułu jest rekonstrukcja kryjącego się za wybranymi koncepcjami i teoriami rewolucji ideału społeczeństwa, wizji polityki i sposobów jej uprawiania. Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy będzie Marksowska koncepcja rewolucji. W dalszej części artykułu przedstawię główne linie ideowej recepcji teorii Marksa: konserwatywną, anarchistyczną (Bakunin), socjaldemokratyczną (Kautsky), bolszewicką (Lenin) oraz wizję polityki milcząco zakładaną przez teorie rewolucji budowane w ramach socjologii historyczno-porównawczej (Moore, Skocpol, Goldstone).
URI: http://hdl.handle.net/10593/888
ISBN: 978-83-7383-369-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Polityka jako....pdf426.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.