Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8931
Title: Some Aspects of Political Public relations Strategy based on the Example of Polish extra-Parliamentary Left-Wing Parties. The First Decade of the 21st Century
Other Titles: Wybrane aspekty strategii politycznego public relations na przykładzie polskich pozaparlamentarnych partii lewicowych. Pierwsza dekada XXI wieku
Authors: Walecka-Rynduch, Agnieszka
Keywords: political public relations strategy
Polish extra-parliamentary left-wing parties
strategie politycznego PR
partie pozaparlamentarne
polskie lewicowe partie pozaparlamentarne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 131-142.
Abstract: The study of political parties’ political public relations strategies in terms of image building is an interesting and important topic. The aim of the article is a reflection on the place and role of non-parliamentary parties of the Polish left-wing scene. These groups are similar in their organizational structure, platforms (often strikingly similar to the mainstream parties or other peripheral leftist groups), financial situation (no secured budget, which is a significant obstacle in financing of election campaigns and maintaining proper structures).
Badanie strategii politycznego public relations partii politycznych w zakresie budowania wizerunku jest ciekawym i ważnym tematem. Celem artykułu są rozważania na temat miejsca i roli partii pozaparlamentarnych, które kształtują polską lewicową scenę pozaparlamentarną. Ugrupowania te są do siebie podobne w kwestii budowanej struktury organizacyjnej, zapisu programowego (często łudząco przypominającego partie mainstreamowe lub statuty innych peryferyjnych ugrupowań lewicowych), sytuacji ekonomicznej (brak zaplecza budżetowego, co stanowi znaczną przeszkodę w finansowaniu kampanii wyborczych oraz utrzymywaniu poprawnych struktur partyjnych).
URI: http://hdl.handle.net/10593/8931
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131-142.pdf244.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.