Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8969
Title: Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych
Authors: Kulczycki, Emanuel
Siuda, Piotr
Stużna, Grzegorz D.
Dąbrowska, Anna Justyna
Klimowicz, Marta
Piotrowska, Renata
Rozkosz, Ewa A.
Sieńko, Marcin
Stachura, Krzysztof
Keywords: Kompetencje medialne
Internet
Dzieci sieci
Media
Issue Date: 2013
Citation: Siuda, P., Stunża, G.D., Dąbrowska, A.J., Klimowicz, M., Kulczycki, E., Piotrowska, R., Rozkosz, E., Sieńko, M., Stachura, K. (2013). Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
Abstract: Monografia, którą oddajemy w Państwa ręce, jest efektem drugiego już projektu badawczego realizowanego pod szyldem Dzieci sieci. Raport to wynik ośmiomiesięcznej pracy dziesięcioosobowego zespołu badaczek i badaczy, którzy zajęli się tematem kompetencji komunikacyjnych związanych z korzystaniem z internetu uczniów na trzecim etapie edukacyjnym. Celem projektu była diagnoza owych umiejętności oraz określenie stanu działań odnoszących się do omawianych kompetencji w zakresie edukacji prowadzonej w ramach formalnego systemu kształcenia. Zadanie Dzieci Sieci – kompetencje komunikacyjne młodych realizował Ośrodek Badań i Analiz Społecznych wspólnie z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, a finansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Omawiany projekt otrzymał dofinansowanie w programie Obserwatorium kultury, a działania badawcze trwały od marca do grudnia 2013 roku. Koordynatorem projektu jest Piotr Siuda, jego asystentem Grzegorz D. Stunża. W skład zespołu badawczego weszli również: Anna Justyna Dąbrowska, Marta Klimowicz, Emanuel Kulczycki, Damian Muszyński, Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Marcin Sieńko oraz Krzysztof Stachura.
Sponsorship: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8969
ISBN: 978-83-938408-7-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzieci_sieci_2.0.pdf3.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons