Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9704
Title: Patterns of Women’s Political Activity
Other Titles: Wzory aktywności politycznej kobiet
Authors: Pająk-Patkowska, Beata
Keywords: women in politics
conventional and unconventional political activity
kobiety w polityce
aktywność polityczna konwencjonalna
aktywność polityczna niekonwencjonalna
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 143-154.
Abstract: The article aims at presenting women’s and men’s political activity, both in its formal aspect (conventional political activity) – manifesting itself in participating in elections or belonging to a political party – and informal actions (unconventional political activity) – connected with direct influence on the political sphere. On the basis of research, including that of the current author, the evolution of women’s presence in politics is shown. The main manners of explaining the differences in intensity, as well as the chosen forms of political activity among women and men, are also put forward.
Celem artykułu jest przedstawienie aktywności politycznej kobiet oraz mężczyzn, tak konwencjonalnej, objawiającej się uczestnictwem w wyborach czy przynależnością do partii politycznej, jak i niekonwencjonalnej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na sferę polityczną. Na podstawie badań, w tym również badań własnych, pokazana zostanie ewolucja uczestnictwa kobiet w polityce. Przedstawione zostaną również główne sposoby wyjaśniania zróżnicowania intensywności oraz wybieranych form aktywności politycznej wśród kobiet i mężczyzn.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9704
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
143-154.pdf79.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.