Wpływ w stosunkach międzynarodowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Influence in international relations

Abstract

Pojęciem zbieżnym, a niekiedy traktowanym równorzędnie do władzy jest wpływ. O ile władza jest relacją polegającą na zwierzchnictwie i podległości, zatem decyzje władcze mają charakter subordynacyjny, to wpływ nie jest efektem wymuszenia i podporządkowania. Kolejna różnica polega na możliwości wzajemnego oddziaływania podmiotów wpływu. Wypada także zwrócić uwagę, że podmiot władczy ma charakter skoncentrowany (niezależnie od tego czy jest to jednostka, czy wieloosobowy organ władzy), to podmioty wpływu mogą przyjmować formę rozproszoną. Wskazać można możliwość wystąpienia zależności zwrotnej. Nie sposób pominąć dobrowolności podporządkowania. Podmiot wpływu nie dysponuje również podobnym do władzy arsenałem instrumentów egzekwowania decyzji, ale jest to np. atrakcyjność, perswazja, wzorce społeczne, systemy wartości itp.
Influence is synonymous, and sometimes even perceived as equivalent, with power. While power is a relationship of authority and subordination, and hence the decisions of power are of a subordinating nature, influence does not stem from coercion or subordination. Another difference lies in the possibility of mutual interactions between the influencing entities. While a power wielder is of a concentrated nature (regardless of whether it is an individual or an authority comprised of many people), the influencing entities can also assume deconcentrated forms. There is a potential for mutual dependency. The voluntary nature of subordination should not be ignored. An influencing entity does not have at its disposal the array of decision-enforcement instruments which are typical of power. Instead, it uses attractiveness, persuasion, social modelling, systems of values, etc.

Description

Sponsor

Keywords

dobrowolność, wzajemność, atrakcyjność, voluntariness, mutuality, attractiveness

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 7-20.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego