Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The European Charter for Regional or Minority Languages as a Tool for International Integration

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 3/2009, s. 25-46.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego