Podstawowe przyczyny narastania deficytu i pogłębiania kryzysu mieszkaniowego w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

The main reasons of the growing deficit and the deepening of the housing crisis in Poland

Abstract

The study contains an analysis and a critical assessment of the opinions indicating as the main reasons of the deepening crisis of Polish building and housing economy: the housing policy of the People's Republic of Poland, the absence of the market mechanism in this sector of the economy, the dynamic and the level of t he economic growth. The author proves that the main reasons of this dangerous phenomena are: the incoherence of the functioning system of housing economy and its incompatibility with the system of national economy.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 4, s. 107-117

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego