Poezja młodopolska w kontekście stylów i prądów malarskich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Recenzja: Piotr Siemaszko, "Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Przestrzenie Teorii, nr 13, 2010, s. 323-327.

ISBN

978-83-232-2176-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego