SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. MIASTA UPADAJĄCE/MIASTA ROZWIJAJĄCE SIĘ POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY SOCJOLOGICZNE Poznań, 16 listopada 2007 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 70, 2008, z. 2, s. 221-222

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego