Album prawników polskich. Album ekonomistów i statystyków polskich RPEiS 15(3-4), 1935

Loading...
Thumbnail Image

Date

1935

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

album prawników polskich, album ekonomistów i statystyków polskich

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 15, 1935, z. 3-4

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego