Przegląd ustawodawstwa RPEiS 24, 1962, z. 2

Loading...
Thumbnail Image

Date

1962

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Survey of legislation RPEiS 24, 1962, z. 2

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Przegląd ustawodawstwa, Survey of legislation

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 2, s. 343-353

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego