Foreign Policy of the USA in the context of the Development of Ukrainian-American Collaboration

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Polityka zagraniczna USA w kontekście rozwoju współpracy ukraińsko-amerykańskiej

Abstract

The article analyzes the main theoretical approaches to the definition of foreign policy concept of the USA at the modern stage. It considers the main tendencies of the development of the USA and Ukraine’s positions on international issues and the ways to solve problems in inter-state collaboration.
Artykuł analizuje główne teoretyczne podejścia do definiowania konceptu polityki zagranicznej USA we współczesnym świecie. W tekście poruszono zagadnienia głównych tendencji w rozwoju stanowisk USA i Ukrainy w sprawach międzynarodowych i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy obu państw.

Description

Sponsor

Keywords

foreign policy, international player, national interest, hard power, administration, crisis, indifference, partnership, polityka zagraniczna, gracz międzynarodowy, interes narodowy, twarda władza, partnerstwo

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 3, s. 39-46.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego