PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Jak żyją Polacy, pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej i A. Rycharda, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000, ss. 457.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 63, 2001, z. 1-2, s. 238-241

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego