PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Edmund Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004, ss. 336.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 3, s. 220-222

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego