Sprawozdania i informacje RPEiS 50(2), 1988

Loading...
Thumbnail Image

Date

1988

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Reports and informations RPEiS 50(2), 1988

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Sprawozdania i informacje, Reports and informations

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 50, 1988, z. 2, s. 329-344

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego