SAPIENTIS EST ORDINARE. SESJA POŚWIĘCONA KS. PROFESOROWI LUDWIKOWI WCIÓRCE W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Księgarnia Św. Wojciecha

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 12, 2002, s. 277-282.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego