Praktyki dyskryminacyjne a uprzedzenia społeczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

1992

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Discrimination practices and social prejudice

Abstract

The article presents the analysis of various kinds of discrimination practices and arranges them on a continuum according to the criterion of the degree of disturbance of social order. The characterization of discrimination practices has been used in justifying the examination of prejudice by means of the concept of prejudice relation. Using the concepts of epistemic and pragmatic models of an individual, the author formulates two possible notions of social prejudice.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 1992, z. 1, s. 139-150

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego