Cechy stosownej mowy jako przejaw nabycia mądrości przez człowieka w ujęciu Księgi Przysłów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

The Characteristics oí Adequate Speech as a Sign of the Acquisition of Wisdom by Man According to the Book of Proverbs

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 17, 2004, s. 35-54

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego