Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

The issue of Germany in the „Rzeczywistość” weekly

Abstract

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie poglądów publicystów tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” (m.in., Huberta Kozłowskiego, Wacława Piątkowskiego, Jerzego Pardusa, Jana Norskiego, Jana Rusinowicza) na temat wzbudzający wiele kontrowersji w czasach PRL-u tzw. „kwestia niemiecka”. W latach 1981–1989 publicyści tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” przestrzegali przed zagrożeniem niemieckim objawiającym się ich zdaniem w różnych odsłonach. Ich artykuły miały na celu wywołanie określonego rezonansu wśród społeczeństwa, które miało solidaryzować się z partią w obronie powojennego status quo, negowaniu tezy o istnieniu na terytorium PRL mniejszości niemieckiej oraz upatrywaniu zagrożenia w rosnącej w siłę armii RFN, czy też działaniach ziomkowskich odwetowców.
The principal objective of the paper is to present the outlook of journalists writing for the socio-political weekly „Rzeczywistość” (such as Hubert Kozłowski, Wacław Piątkowski, Jerzy Pardus, Jan Norski, and Jan Rusinowicz) on the so-called ‘German issue’, which stirred up considerable controversy at the time of the Polish People’s Republic (PRL). In the period 1981-1989, the journalists of „Rzeczywistość” were warning against the German threat, which was in their opinion apparent in many forms. Their articles were supposed to produce the desired response in society, which should consequently support the Communist party in their struggle to defend the post-war status quo, deny the claim that there was a German minority in the PRL, and the perceive the strengthening army of the FRG, as well as the activities of German revanchists, as a threat.

Description

Sponsor

Keywords

rewizjonizm, mniejszość niemiecka, Bundeswehra, wypędzeni, władza ludowa, integracja europejska, revanchism, German minority, Bundeswehr, expellees, people’s authorities, European integration

Citation

Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s. 133-153.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego