Historyczne źródła tożsamości Europy Środkowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Fundacji Humaniora

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest namysł nad naturą odrębności Europy Środkowej i identyfikacja jej historycznych źródeł. Społeczeństwa tego regionu charakteryzowały się odmiennością rozwojową w okresie wczesnego feudalizmu (X-XII w.), nowożytnym (XVI-XVIII w.) i w okresie międzywojennym (1918-1939).

Description

Sponsor

Keywords

Europa Środkowa, Central Europe, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, Manorial-Serf Economy, dualizm gospodarczy, economical dualism, zacofanie gospodarcze, economical backwardness, studia środkowoeuropejskie, Central European Studies

Citation

Zbigniew Drozdowicz (red.), Stary kontynent w nowym tysiącleciu. Poznań: Humaniora 2002, s. 197-206.

ISBN

83-7112-050-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego