PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Alberto Germano, Eva Rook Basile, La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli, G. Giappichelli Editore, Torino 2002, ss. 335.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 65, 2003, z. 3, s. 233-234

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego