Anatomia spiskowych teorii dziejów. Próba rekonstrukcji metodologicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-05-11

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Pamięci Narodowej

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest analiza spiskowego (konspiracyjnego) myślenia o rzeczywistości społecznej. W rozdziale pierwszym analizuję poglądy Poppera na spiskową (konspiracyjną) teorię społeczeństwa, w drugim przedstawiam przegląd definicji spisku (konspiracji) i teorii spiskowych, by w trzecim zaprezentować rozważania nad epistemologiczną specyfiką teorii spiskowych, funkcjami społecznymi i społeczno-politycznych warunków, w jakich ten typ myślenia się rozpowszechnia. Rozdział czwarty ilustruję analizą książki Anatolija Golicyna "Nowe kłamstwa w miejsce starych". W podsumowaniu zastanawiam się nad empiryczną wiarygodnością przewidywań Golicyna i przyczynami popularności jego poglądów w Polsce na przełomie 1989 i 1990 r. w radykalnym nurcie opozycji.

Description

Sponsor

Keywords

transformacja, Gorbaczow, Golicyn, KGB, spiskowa teoria dziejów, Popper, pierestrojka, komunizm, Solidarność, konspiracjonizm

Citation

K. Brzechczyn, Anatomia spiskowych teorii dziejów. Próba rekonstrukcji metodologicznej. W: R. Klementowski, J. Syrnyk, red. Aparat bezpieczeństwa. Studia nad działalnością i metodami pracy. Wrocław/Warszawa: IPN 2021, ss. 13-32.

ISBN

978-83-8229-152-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego