Autobiografia mistyczna Marianny Marchockiej jako kłopot i dar dla teologa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

Marianna Marchocka's Mystical Autobiography as a Problem and Gift for the Theologian

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Marchocka Marianna, mystical autobiography, Carmelite spirituality, mysticism

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 24, 2010, s. 191-213

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego