Treść rocznika szesnastego. Pierwsze półrocze 1936 RPEiS 16(1-2), 1936

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Spis treści
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 16, 1936, z. 1-2, s. III-XI
DOI
Alternative location
Creative Commons License