Sprawozdania i informacje RPEiS 41(1), 1979

Loading...
Thumbnail Image

Date

1979

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Notes and communications RPEiS 41(1), 1979

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

sprawozdania i informacje, reports and information

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 41, 1979, z. 1, s. 299-321

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego