Próba cybernetycznej interpretacji problemu zapasów na przykładzie huty żelaza

Loading...
Thumbnail Image

Date

1971

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

An Attempt at Cybernetic Interpretation of Inventory Problems on the Example of an Iron Foundry

Abstract

The present article is an attempt at transforming the technical-economical problem of inventory into cybernetic terms. The analogy between functioning of the inventory system in production process and functioning of natural energetic resources in living organisms was also indicated. The inventory problem was presented in the light of cyberentic regulation theory and theory of reliability. The regulating influence of inventory on the course of production processes as well as the dependence between inventory and reliability of the iron foundry as a cyberentic system were shown.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 33, 1971, z. 1, s. 133-145

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego