O duchowości w pismach św. Józefa Sebastiana Pelczara Szkic teologiczny

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Teologiczny UAM

Title alternative

On Spirituality in the Writings of St. Józef Sebastian Pelczar. A Theological Overview

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Poznańskie Studia Teologiczne, T. 17, 2004, s. 235-264

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego