Bezdzietność w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

1981

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Childlessness in Poland

Abstract

Childlessness is analyzed among married women aged 35 - 39 in 1970. A strong relationship was found between the proportion of childless women and the gross reproduction rate with a time-lag of 10 years. The respective regression equation seems, however not to be stable in time. The proportion of married women aged 30 - 34 having no children below age 16 might also serve to estimate the proportion of childless women.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 43, 1981, z. 4, s. 283-287

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego